Tidigare projekt

Vinnovas forskningsprogram – Utmaningsdriven Innovation, UDI – är ett flerstegsprogram där varje del ska leda allt närmare en implementering och marknadsintroduktion av projektresultaten. I det tidigare fas 2-projektet kallat Grågröna systemlösningar för hållbara städer provades och utvärderades en rad olika dellösningar av vilka de mest lovande togs vidare in i det nu pågående fas 3-projektet: Klimatsäkrade systemlösningar för urbana ytor.

Den gamla hemsidan www.greenurbansystems.eu hade en typiskt traditionell projektlayout och är stängd till förmån för denna nya, mer lösningsorienterade. Förra delprojektets resultatrapporter kommer det dock att länkas till från denna webbplatsen.