Biokol i växtbäddar

Park- och trädgårdsavfall kan användas till att producera biokol i en process med syrefri förbränning, så kallad pyrolys. Resultatet av förbränningen blir energi och biokol. Energin kan användas i stadens fjärrvärmenät och biokolet kan användas som jordförbättringsmedel. Genom processen minskar också koldioxidmängden som återgår till atmosfären vilket motverkar klimatförändringarna. Det finns alltså flera fördelar med både produktion och användning av biokol.

Som jordförbättringsmedel har biokol använts i tusentals år i hela världen (sök på Terra preta). Kolets yta är, exempelvis i förhållande till granitens, väldigt stor och biokolet har stor kapacitet att hålla vatten, luft och näring. I svenska försök har biokol blandats med makadam och kompostjord med goda resultat.