Ansvarsfrågor

Vem har ansvar för vägkroppen om man använder den som fördröjningsmagasin?

Det här måste fastställas för varje kommun. En kvot behöver räknas fram där kostnaderna delas. Finns inte framtagen idag.