Kvalitetssäkring

För att säkerställa att material och arbetsprestation uppfyller de krav som ställs i projektet är det viktigt att tydliga kontrollplaner finns på plats innan projektet får starttillstånd. Detta för att säkerställa att utföraren har rätt uppfattat hur arbetet ska utföras och kontrollerat att de material som ingår finns för leverans. Det är fullt möjligt för att beställaren i förfrågningsunderlaget ha med den kontrollplan som ska användas av utföraren. Protokollen från kontrollen av material och arbetsprestation ska stämmas av kontinuerligt under projektet. Nedan hittar du mallar för kontrollplan och kontrollprotokoll.

 

Ladda ner kontrollprotokoll – NATURSTEN

Ladda ner kontrollprotokoll – MARKBETONG